Aktuality

Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

25.03.2021 09:47
Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Lenkou Verčimákovou Nikolov (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa : Žiadateľka Lenka Verčimáková Nikolov podala dňa...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Pavlovce, Obecný úrad, Pavlovce č. 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou.

12.03.2021 11:24
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 11.03.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit....

Testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

25.02.2021 19:24
  Miesto testovania:     sala kultúrneho domu   Dátum testovania:     sobota    27.02.2021   Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

17.02.2021 11:53
Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T. V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce...

Testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

17.02.2021 08:05
  Miesto testovania:     sala kultúrneho domu   Dátum testovania:     sobota    20.02.2021   Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...

Testovanie obyvateľov

11.02.2021 08:22
Testovanie obyvateľov v obci  PAVLOVCE Miesto testovania:     sala kultúrneho domu Dátum testovania:     sobota    13.02.2021 Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...

Testovanie obyvateľov

04.02.2021 14:53
Miesto testovania: sala kultúrneho domu Dátum testovania: sobota    06.02.2021 Čas testovania:   07:00  hod – 12:00...

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

19.01.2021 13:50
Informácia pre občana do schránky.pdf (98770) Miesto testovania: sala kultúrneho domu Dátum testovania: sobota 23.01.2021 a nedeľa 24.01.2021 Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

20.11.2020 10:30
Miesto testovania: sala kultúrneho domu Dátum testovania: sobota 07.11.2020 a nedeľa 08.11.2020 Informácia pre občana do schránky.docx (20814)

Celoplošné testovanie obyvateľov

06.11.2020 09:06
Miesto testovania: sala kultúrneho domu Dátum testovania: sobota 07.11.2020 a nedeľa 08.11.2020   Informácia pre občana 2.docx (20814)