Aktuality

06.09.2018 09:21

Doručovanie kandidatiek na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva

Doručovanie kandidatiek na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva do 11.09.2018   Zapisovateľ okrskovej volebnej  komisie : Ľubica  Orečná     Sídlo pracovné : Obecný úrad Pavlovce č. 143 094 31   Telefónne číslo : 0911...

—————

10.08.2018 14:28

Voľby - informácie

OBEC Pavlovce - voľby - informácie

—————

12.02.2018 17:42

Nový plán vývozu TKO

vývoz tko 2018.pdf (84,1 kB)

—————

15.11.2017 09:41

Obecný ples

Obec Pavlovce Vás 10. 2. 2018 pozýva na Obecný ples    

—————

13.11.2017 08:50

Výberové konanie

Obec Pavlovce v zastúpení starostom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce. Ďalšie informácie.  

—————

25.05.2017 09:39

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Pavlovce - VSD, verejná vyhláška Web- zriadenie TS, smer chaty.doc

—————

18.05.2017 13:44

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky.

Oznámenie.docx (17149)

—————

09.05.2017 12:14

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Východoslovenská distribučná, a. s. , odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín.docx (13296)

—————

28.03.2017 10:58

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Stavba: PAVLOVCE, SMER CHATY – VÝSTAVBA TRAFOSTANICE Výstavba TS- chatová oblasť.pdf Mapove podklady.pdf

—————

01.03.2017 13:58

Príkaz na vyhlásenie mimoriadnej situácie

Príkaz na vyhlásenie MS.

—————