Aktuality

POZVÁNKA na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod.

07.09.2023 14:00
POZVÁNKA   na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča

16.06.2023 11:31
Informácie pre voliča.pdf (229391)

POZVÁNKA na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod.

12.06.2023 09:20
 POZVÁNKA   na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu      1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4. ...

POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

18.04.2023 12:25
POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie programu...

POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

31.01.2023 19:00
POZVÁNKA   na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Anna Petrík-Nagyová, Školská 190, 059 86 Nová Lesná

25.01.2023 15:43
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 25.01.2023 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...

POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod.

07.12.2022 08:49
POZVÁNKA   na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.  Schválenie programu rokovania OcZ 4.  Sľub ...

POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva

15.11.2022 08:39
POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2022 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu   1.  Otvorenie a privítanie 2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice 3.  ...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na vývýrub dreviny

11.11.2022 12:13
Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny - Baran Martin, Pavlovce č. 139, 094 31 Pavlovce upovedomenie o začatí konania.pdf (1205362)

Referendum 2023

11.11.2022 09:06
Referendum 2023   Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023...