Aktuality

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2024 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

13.02.2024 16:28
POZVÁNKA   na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2024 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.  Schválenie programu schôdze 4.  Kontrola...

Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestností pre voľby na prezidenta SR ,ktoré sa budú konať v sobotu 23.03.2024

29.01.2024 14:58
  Obec Pavlovce má 1 volebný obvod Počet volebných okrskov  vo volebnom obvode 1 pre volebný okrsok je určená volebná miestnosť : zasadačka obecného úradu obce Pavlovce   e- mailová adresa na doručovanie :  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej...

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

12.01.2024 12:47
voľby.pdf (216 kB)

Nové VZN

23.11.2023 12:18
V sekcii "Všeobecné záväzné zariadenia" bolo pridané nové VZN - VZN poplatky 2023 č 2.doc (39 kB)

POZVÁNKA na 6 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023 o 16.00 hod.

16.11.2023 13:06
POZVÁNKA na 6 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce   1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

02.10.2023 11:48
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania.pdf (2154072)

POZVÁNKA na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod.

07.09.2023 14:00
POZVÁNKA   na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča

16.06.2023 11:31
Informácie pre voliča.pdf (229391)

POZVÁNKA na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod.

12.06.2023 09:20
 POZVÁNKA   na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu      1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4. ...

POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

18.04.2023 12:25
POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie programu...