História

Pavlovce

Obec založili na zákupnom práve. Spomína sa rok 1359 v spore o hranicu panstiev Kapušany a Solivar. Obec je doložená z roku 1359 ako Paluagasa, neskôr ako Pawlowcze (1773); po maďarsky Kapipálvágás.

V 15. storočí sa rozpadla na dve časti - západná patrila Kapyovcom do konca 17. storočia. V roku 1427 mala 25 port, v roku 1571 ju získali Sosóvci. Osamostatnila sa po roku 1427. V 19. storočí tu mali majetky Ghillányiovci. Obyvatelia boli roľníci, tkali konopné plátno, chovali dobytok, pálili vápno. V roku 1787 bolo v obci 32 domov a 209 obyvateľov, v roku 1828 tu bolo 40 domov a 322 obyvateľov.

Ani za I. ČSR sa ich zamestnanie nezmenilo. V období SNP v chotári pôsobila partizánska skupina Čapajev. JRD bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Prešove, Košiciach a v stavebných podnikoch v Čechách.

Kecerovské Pavlovce:

Obec je doložená z roku 1773 ako Pawlowcze, neskôr ako Kecerské Pavlovce (1920), Kecerovské Pavlovce (1927), po maďarsky Kecerpálvágas. Vyvinuli sa z východnej časti obce Pavlovce, ktorá sa osamostatnila po roku 1427. Patrila Sósovcom a v roku 1427 mala 14 port. Do 18. storočia bola majetkom Kecerovcov, v 19. storočí Dessewffyovcov a iným. V roku 1787 bolo v obci 19 domov a 168 obyvateľov, v roku 1828 bolo v obci 18 domov a 143 obyvateľov. Boli prevažne želiari.

Za I. ČSR boli poľnohospodári a lesní robotníci. V roku 1943 bola obec pripojená k Pavlovciam.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť