Zápis detí do MŠ Pavlovce na školský rok 2021/2022

29.04.2021 12:18
Riaditeľka MŠ Pavlovce oznamuje, že

Zápis do Materskej školy Pavlovce bude prebiehať 

od 01.05.2021 - 31.05.2021

ďaľsie informácie:

 

Späť