Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

13.07.2020 11:12
Týmto Vás srdečne pozývame na 8  zasadnutie Obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční  dňa  16.07.2020  o  18.00 hod.  v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo júl 2020.docx (13644)

Zápis detí do MŠ Pavlovce na školský rok 2020/2021

29.04.2020 14:07
Riaditeľka MŠ Pavlovce v zmysle § 59 ods. 3zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. podľa rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 26.3.2020...

Stavebné povolenie - verjná vyhláška

26.03.2020 12:04
Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

26.03.2020 12:04
Pavlovce - Viera Gosťová - verejná vyhláška.pdf (404546)

„Pavloviani u kaštiľu“

26.02.2020 12:07
„Perše spoznaj svojo rodzisko a až tak dajaké San Francisko..“ Aj tu doma pod nosom máme krásu v podobe kaštieľa Dessewffyovcov v Hanušovciach nad Topľou. Prijmite preto pozvanie výboru SČK v Pavlovciach na akciu: „Pavloviani u kaštiľu“ Stretneme sa 15.03.2020 (nedeľa)...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

10.02.2020 08:10
O B E C   PAVLOVCE , Obecný úrad 143 Vás týmto srdečne pozýva na 8  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa  24.02.2020  o  17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo feb_2020.docx (20,9 kB)

Menovací dekrét - zapisovateľ

21.01.2020 09:48
V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

16.01.2020 11:20
poučenie.docx (16296)

Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"

09.01.2020 08:06
Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky:  "Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

26.11.2019 08:15
O B E C   PAVLOVCE , Obecný úrad 143 , 094 31  Hanušovce nad Topľou Vás srdečne pozývame na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo 8.docx (13540)