Archív článkov

POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod.

07.12.2022 08:49
POZVÁNKA   na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.  Schválenie programu rokovania OcZ 4.  Sľub ...

POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva

15.11.2022 08:39
POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2022 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu   1.  Otvorenie a privítanie 2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice 3.  ...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na vývýrub dreviny

11.11.2022 12:13
Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny - Baran Martin, Pavlovce č. 139, 094 31 Pavlovce upovedomenie o začatí konania.pdf (1205362)

Referendum 2023

11.11.2022 09:06
Referendum 2023   Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce

11.11.2022 08:26
Obec Pavlovce v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a županov do PSK

18.10.2022 11:23
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a županov do PSK.pdf (602984)

Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obce 2022

21.09.2022 15:11

Obnova multifunkčného objektu Pavlovce

19.09.2022 08:34

Dotácia "DNI OBCE - stretnutie rodákov"

30.08.2022 08:26

VOĽBY

10.08.2022 09:42
mailova adresa na doručovanie oznámenia:    obecpavlovce@gmail.com volebný okrsok :  1 volebná miestnosť :  zasadačka obecného úradu Pavlovce