Archív článkov

Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

15.04.2019 14:09
zámer.pdf (2420862)

Stavebné povolenie - verejná vyláška

02.04.2019 09:37
Pavlovce - Richard Rybár - verejná vyhláška.doc (114688)

Výpis z uznesenia : č. 3/2019

17.03.2019 09:12
Výpis z uznesenia : č. 3/2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

08.03.2019 09:31
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 08.03.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...

Vyhotovovanie zoznamu voličov - usmernenie

25.02.2019 10:18
EP19_Usmernenie02.pdf (1289289)

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

20.02.2019 20:01
výrub stromov.pdf (209393)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

14.01.2019 10:33
Informácie pre voliča Dokumenty na stiahnutie

Zámer pre predaj časti nehnuteľností

10.01.2019 10:04
Obec Pavlovce zverejňuje Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Pavlovce, v obci Pavlovce, novovytvorená parcela C-KN č. 1158/20 - záhrady o výmere 359 m2, ktorá je geometrickým plánom č. 3/2018 vytvorená z pôvodnej parcely C-KN č. 1158/5 – záhrady...

Obecný ples

07.12.2018 11:01
Obec Pavlovce Vás 23. 2. 2019 pozýva na Obecný ples  

Výsledky komunálnych volieb 2018

14.11.2018 19:07
Kandidát zvolený na funkciu  starostu obce :         Ing. Jozef  Kočiš Kandidáti zvolení na poslancov obecného zastupiteľstva : Martin  Krupa,  Pavel  Verčimák,  Natália  Verčimáková, RNDr. Samuel Bruss, Ing.  Marek ...
Záznamy: 1 - 10 zo 32
1 | 2 | 3 | 4 >>