Archív článkov

Nové VZN

23.11.2023 12:18
V sekcii "Všeobecné záväzné zariadenia" bolo pridané nové VZN - VZN poplatky 2023 č 2.doc (39 kB)

POZVÁNKA na 6 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023 o 16.00 hod.

16.11.2023 13:06
POZVÁNKA na 6 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce   1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

02.10.2023 11:48
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania.pdf (2154072)

POZVÁNKA na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod.

07.09.2023 14:00
POZVÁNKA   na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča

16.06.2023 11:31
Informácie pre voliča.pdf (229391)

POZVÁNKA na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod.

12.06.2023 09:20
 POZVÁNKA   na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu      1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4. ...

POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

18.04.2023 12:25
POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie programu...

POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

31.01.2023 19:00
POZVÁNKA   na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Anna Petrík-Nagyová, Školská 190, 059 86 Nová Lesná

25.01.2023 15:43
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 25.01.2023 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...

Zámer na predaj nehnuteľnosti

21.12.2022 09:04
Zámer pre predaj nehnuteľnosti medzi obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Ing. Antonom Korbom (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e} zákona č. 138/1991 Zb.   zámer na predaj nehnuteľnosti.JPG (862486)