VOĽBY

10.08.2022 09:42

mailova adresa na doručovanie oznámenia:    obecpavlovce@gmail.com

volebný okrsok :  1

volebná miestnosť :  zasadačka obecného úradu Pavlovce

 

Späť