Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestností pre voľby na prezidenta SR ,ktoré sa budú konať v sobotu 23.03.2024

29.01.2024 14:58

 

Obec Pavlovce má 1 volebný obvod

Počet volebných okrskov  vo volebnom obvode 1

pre volebný okrsok je určená volebná miestnosť :

zasadačka obecného úradu obce Pavlovce

 

e- mailová adresa na doručovanie : 

  • oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
  • žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

obecpavlovce@gmail.com

 

 

volebný okrsok.docx (44412)

Späť