Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestností pre voľby do Európskeho parlamentu,

07.03.2024 14:31

ktoré sa budú konať v sobotu 08.06.2024

volebný okrsok1.docx (45573)

Späť