Verejné vyhlášky

Zámer pre predaj nehnuteľnosti

07.04.2022 07:47
Zámer pre predaj nehnuteľnosti medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Vincentom Birošom (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.   Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa : Žiadateľ Vincent Biroš podal dňa 09.03.2022 žiadosť na Obec...

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

26.03.2020 12:04
Pavlovce - Viera Gosťová - verejná vyhláška.pdf (404546)