Zámer na predaj nehnuteľnosti

21.12.2022 09:04

Zámer pre predaj nehnuteľnosti medzi obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Ing. Antonom Korbom (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e} zákona č. 138/1991 Zb.

 

zámer na predaj nehnuteľnosti.JPG (862486)

Späť