Verejné obstarávanie

 
Dátum Názov Popis Prílohy
6.5.2021 Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľov/ky
Realizácia individuálnej supervízie pre 1 opatrovateľku terénnej opatrovateľskej služby
v celkovom rozsahu za celú zákazku 6 hodín. Realizácia individuálnej supervizie pre 1 opatrovateľku terénnej opatrovateľskej služby
v celkovom rozsahu za celú zákazku 6 hodín. v celkovom rozsahu za celú zákazku 6 hodín. 
Príloha_č.1_žiadosti_o_cenovú_ponuku Pavlovce (1).docx (21926)
Ž TOS.pdf (294735)