Archív článkov

Menovací dekrét - zapisovateľ

21.01.2020 09:48
V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

16.01.2020 11:20
poučenie.docx (16296)

Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"

09.01.2020 08:06
Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky:  "Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

26.11.2019 08:15
O B E C   PAVLOVCE , Obecný úrad 143 , 094 31  Hanušovce nad Topľou Vás srdečne pozývame na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo 8.docx (13540)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

05.11.2019 13:11
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020  od 07.00 h do 22.00 h Informácie pre voliča.pdf (562,7 kB) Poučenie "VOĽBA POŠTOU".pdf (282...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

31.10.2019 10:14
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 31.10.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

04.09.2019 14:52
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 04.09.2019  začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...

Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"

21.08.2019 09:28
Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"

Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

15.04.2019 14:09
zámer.pdf (2420862)

Stavebné povolenie - verejná vyláška

02.04.2019 09:37
Pavlovce - Richard Rybár - verejná vyhláška.doc (114688)