Testovanie obyvateľov

11.02.2021 08:22

Testovanie obyvateľov v obci  PAVLOVCE

Miesto testovania:     sala kultúrneho domu

Dátum testovania:     sobota    13.02.2021

Čas testovania:         08:00  hod – 12:00 hod

                             12:00 hod – 13:00 hod prestávka

                             13:00 hod  -  17:00 hod  ( potom podľa potreby )

Informácia pre občana do schránky1.docx (20665)

Späť