Opatrenia k zamedzeniu šírenia Afrického moru ošípaných

13.10.2020 17:00

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v drobnochovoch (nekomerčných chovoch) na území SR Vás týmto žiada venovať zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu afrického moru ošípaných do chovov.

AMO Leták.pdf (137833)
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti.PDF (95078)
 

Späť