Celoplošné testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

28.10.2020 10:47

Miesto testovania: sala kultúrneho domu

Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020

Informácia pre občana .docx (20618)

Späť