Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku

24.10.2020 15:43

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.


-TS_10_Presovsky_kraj.docx (80590)

Späť