Celoplošné testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

20.11.2020 10:30

Miesto testovania: sala kultúrneho domu

Dátum testovania: sobota 07.11.2020 a nedeľa 08.11.2020

Informácia pre občana do schránky.docx (20814)

Späť