Obec Pavlovce

Obecný úrad Pavlovce

Pavlovce 143

 

Samosprávny kraj

Prešovský                           

Okres:

Vranov nad Topľou         

Región:

Šarišský                            

IČO:

00332658                         

Počet obyvateľov:

732                                   

Rozloha:

1757 ha                            

Prvá písomná zmienka:

v roku 1359                      

Starosta:

Ing. Jozef Kočiš               

   

Tel:

057 / 445 23 22

Fax:

057 / 488 67 61                

Mobil:

0911 224 106                   

Email:

obecpavlovce@gmail.com

 


Aktuality

18.05.2017 13:44

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky.

Oznámenie.docx (17149)

—————

09.05.2017 12:14

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Východoslovenská distribučná, a. s. , odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín.docx (13296)

—————

28.03.2017 10:58

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Stavba: PAVLOVCE, SMER...

—————

01.03.2017 13:58

Príkaz na vyhlásenie mimoriadnej situácie

Príkaz na vyhlásenie MS.

—————

15.02.2017 09:33

Oznámenie o mimoriadnej udalosti

Zobraziť

—————

15.02.2017 09:23

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania.

Zobraziť  

—————

11.01.2017 09:34

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení...

—————

15.11.2016 10:48

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Anna Mikitová, Pavlovce č. 24, 094 31 Hanušovce nad Topľou

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení...

—————

13.01.2015 14:13

Výberové konanie na TS

Obecný úrad Pavlovce vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovne miesto terénneho sociálneho...

—————

28.02.2011 18:19

Napíšte nám

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————