Aktuality

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

27.09.2018 12:21
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 26.09.2018 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

27.09.2018 10:12
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 26.09.2018 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce PAVLOVCE

27.09.2018 09:27
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany   Jozef  Kočiš, Ing. 51 r., starosta obce , Kresťanskodemokratické hnutie   kandidáti starosta.docx (31021)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

27.09.2018 09:21
Volebný obvod č. 1 Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany František Apjar, 47 r., technik , Spolu – občianska demokracia Drahoslav Beňo , 43 r. , SZČO , Spolu – občianska demokracia Samuel Bruss Ing., 33 r. ,umelecký historik , Obyčajní ľudia...

Doručovanie kandidatiek na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva

06.09.2018 09:21
Doručovanie kandidatiek na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva do 11.09.2018   Zapisovateľ okrskovej volebnej  komisie : Ľubica  Orečná     Sídlo pracovné : Obecný úrad Pavlovce č. 143 094 31   Telefónne číslo : 0911...

Voľby - informácie

10.08.2018 14:28
OBEC Pavlovce - voľby - informácie

Nový plán vývozu TKO

12.02.2018 17:42
vývoz tko 2018.pdf (84,1 kB)

Obecný ples

15.11.2017 09:41
Obec Pavlovce Vás 10. 2. 2018 pozýva na Obecný ples    

Výberové konanie

13.11.2017 08:50
Obec Pavlovce v zastúpení starostom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce. Ďalšie informácie.  

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

25.05.2017 09:39
Pavlovce - VSD, verejná vyhláška Web- zriadenie TS, smer chaty.doc