Výberové konanie

13.11.2018 10:28

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Pavlovce

VK.pdf (228700)

Späť