Obecné zastupiteľstvo

 

Bc. Peter Varga 

Ing. Samuel Bruss 

Stanislav Chmeľovský 

Bc. Martin  Krupa 

RNDr. Natália Verčimáková