ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce PAVLOVCE

27.09.2018 09:27

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 

  1. Jozef  Kočiš, Ing. 51 r., starosta obce , Kresťanskodemokratické hnutie
 

kandidáti starosta.docx (31021)

Späť