Zápis detí do MŠ Pavlovce na školský rok 2020/2021

29.04.2020 14:07

Riaditeľka MŠ Pavlovce v zmysle § 59 ods. 3zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. podľa rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 26.3.2020 a po
dohode so zriaďovateľom Obecného úradu Pavlovce oznamuje, že

 

Zápis do Materskej školy Pavlovce bude prebiehať
od 30.4.2020 - 31.5.2020

Zápis MŠ.pdf (250678)

Späť