Výberové konanie

13.11.2017 08:50

Obec Pavlovce v zastúpení starostom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce.

Ďalšie informácie.

 

Späť