Výberové konanie na TS

13.01.2015 14:13

Obecný úrad Pavlovce vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovne miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06. februára 2015 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pavlovce.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30. januára 2015 do 12.00 hod.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie na TSP.pdf (810420)

Späť