Testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

17.02.2021 08:05

 

Miesto testovania:     sala kultúrneho domu

 

Dátum testovania:     sobota    20.02.2021

 

Čas testovania:         08:00  hod – 12:00 hod

                             12:00 hod – 13:00 hod prestávka

                             13:00 hod  -  17:00 hod  ( potom podľa potreby )

                            

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

 

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov,  aby prichádzali v priebehu uvedeného času .

 

 

Počas testovacieho dňa bude k dispozícii telefónne číslo   0911 224 106  

057/4452322 – obec        na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu  

na   testovacom mieste.  

Späť