Príkaz na vyhlásenie mimoriadnej situácie

01.03.2017 13:58
Späť