Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

13.07.2020 11:12

Týmto Vás srdečne pozývame na 8  zasadnutie Obecného zastupiteľstva , ktoré sa

uskutoční  dňa  16.07.2020  o  18.00 hod.  v zasadačke Obecného úradu.

pozvánka zastupiteľstvo júl 2020.docx (13644)

Späť