Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania.

15.02.2017 09:23
Späť