OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

18.07.2022 14:57

Obecné zastupiteľstvo v PAVLOVCIACH

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 56/2022 zo dňa 15.06.2022 určilo,

že Obecné zastupiteľstvo v PAVLOVCIACH bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

menovací dekrét - zapisovateľ.docx (13008)
OBEC Pavlovce- voľby- informácie.docx (15509)
 

 

Späť