Menovací dekrét - zapisovateľ

21.01.2020 09:48

V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov